Encarpetat de projectes. Li oferim la solució per a enquadernar tot tipus de treballs o projectes.