Plastificat gran format. Encapsulats des de xicotetes mesures fins a grans formats. Treballem amb la millor qualitat.